Onze Visie

GO! BASISSCHOOL DE MADELIEF:

LIEF(DE) VOOR LEREN EN LEERLINGEN

Op een boogscheut van de markt van Lokeren ligt basisschool De Madelief. Wij zijn een echte buurtschool: gezellig, kleinschalig en kwaliteitsvol. Onze leerkrachten gaan actief aan de slag met de leerstof die aansluit op de leefwereld van de kinderen, ook de waarde van leren lezen en leesplezier is onmisbaar voor de gehele ontwikkeling van elk kind. Onze school gelooft hier dan ook sterk in.

Hoewel we ons midden in de stad bevinden, hebben we gelukkig een gevarieerde, vernieuwde en grote groene speelplaats.

Per leerjaar is er telkens maar één klas, iedereen kent iedereen. Betrokkenheid en welbevinden vinden wij erg belangrijk, want kinderen ontwikkelen zich optimaal als ze zich goed voelen en met plezier naar school gaan.

We willen hierbij intensief inzetten op de samenwerking tussen de school en de ouder(s) zodat ouders zich betrokken voelen bij de school. De oudervereniging ondersteunt ons door bv. te komen voorlezen en andere activiteiten en projecten te begeleiden.

We gaan samen met de kinderen op zoek naar hun talenten doorheen ons jaarthema. We zetten deze talenten van zichzelf en de ander in om hun ontwikkeling op alle gebieden te stimuleren zodat ze uitgroeien tot kinderen met een open blik op de maatschappij. We willen hen laten uitgroeien tot burgers met een open geest die respect hebben voor ieders mening en verschillen.

Met de digitaliserende wereld willen wij onze kinderen voorbereiden op de beroepen van morgen. Onze methode legt een stevige basis voor een succesvol vervolg in het secundair onderwijs en het functioneren in onze samenleving.

Madelief
kindjes speelplaats
School made with liefde