Schooluren

 

 

Voormiddag

Namiddag

Maandag

8.40 u. – 12.15 u.

13.15 u. – 15.15 u.

Dinsdag

8.40 u. – 12.15 u.

13.15 u. – 15.15 u

Woensdag

8.40 u. – 12.15 u.

Vrij

Donderdag

8.40 u. – 12.15 u.

13.15 u. – 15.15 u

Vrijdag

8.40 u. – 12.15 u.

13.15 u. – 15.15 u

 

De school is bereikbaar via de zwarte poort in de Luikstraat.
Om veiligheidsredenen wordt de poort gesloten om 8.40 u. en om 12.20 u. Ouders dienen het schoolterrein tijdig te verlaten zodat de lessen tijdig kunnen starten.
Om 13.00 u. en 15.15 u. wordt de poort opnieuw geopend.

 

Een kwartier voor de lessen is er toezicht op de speelplaats. De kinderen zijn ’s morgens van 8.25 u. en ’s middags van 13.00 u. welkom op de speelplaats. De leerlingen kunnen tijdens de middag op school blijven.

 

Wij vragen u om uw kinderen niet te vroeg naar school te sturen. Kinderen die voor 8.25 u. naar school komen, worden onder het toezicht geplaatst van de kinderopvang.De leerlingen moeten ten laatste 5 minuten voor het belsignaal (8.35 u. en 13.10 u.) op school aanwezig zijn.

Voor- en naschoolse opvang

We organiseren voorschoolse opvang vanaf 7 u. tot 8.25 u. De naschoolse opvang loopt van 15.40 u. tot 17 u. De kostprijs bedraagt 1 euro per begonnen half uur.

Kinderen die langer dan 17u in de opvang moeten blijven kunnen vanaf 17u terecht in de opvang van Patjoepelke in de Heilig Hartlaan.

De naschoolse opvang op woensdagnamiddag verloopt in samenwerking met Patjoepel.